fbpx
Selecteer een pagina

Bosbouw

Duurzaam beheerde bossen zijn zowel ecologisch passend, sociaal wenselijk als economisch haalbaar.

Het bos als immense hulpbron

Ruim 30% van de aardoppervlakte bestaat uit bossen. Europa heeft meer dan 1.000 miljoen hectare bos, verdeeld over 44 landen (incl. Rusland).

De Europese bossen groeien

De Europese bossen behoren tot de meest intensief beheerde ter wereld. In Europa komt er jaarlijks 661.000 hectare bos bij, er worden dus meer bomen aangeplant dan geoogst. De bossen dragen bij tot het vrijwaren en verbeteren van de natuur, het verfraaien van het landschap, het stimuleren van de economie, het beschermen van de biodiversiteit, de recreatie in open lucht, koolstofopslag en de houtproductie.

Duurzaam beheerde bossen

Meer dan 80% van de Europese bossen wordt al beheerd op basis van schriftelijke beheersplannen of richtlijnen voor duurzaam bosbeheer. Het Europees bosbeheer werkt volgens methoden die de natuurlijke processen bevorderen en waarbij authentieke bosstructuren worden ontwikkeld die zowel ecologisch passend, sociaal wenselijk als economisch haalbaar zijn.

Economische stimulans

Door bomen te oogsten wanneer ze volgroeid zijn, blijft de koolstof opgeslagen en dit gedurende de gehele levensduur van de uiteindelijke houtproducten. Tegelijk krijgt de industrie een stimulans om nieuwe bomen te planten. Een verhoogd gebruik van hout creëert een marktwaarde voor bossen, de houtsector erkent dan ook dat haar toekomst onlosmakelijk verbonden is met de bescherming en de expansie van bossen.

Testimonial

Wim Van Den Bossche & Bram De Bruycker • Jonckheere Wood

Eigentijds materiaal

wimenbramtvu Wim Van Den Bossche: Hout zet zich door als een uitgesproken hedendaags bouwmateriaal. Het geitenwollen sokken verhaal ligt ondertussen al ver achter ons. Houtskeletbouw sluit naadloos aan bij het streven naar duurzaamheid, maar is tegelijk economisch goed te rendabiliseren. De markt is rijp voor efficiënte oplossingen met een meerwaarde voor zowel de producent, de plaatser als de consument. Bram De Bruycker: Bij Jonckheere Wood blijven we dan ook zoeken naar alternatieven en verbeteringen voor alle aspecten van houtskeletbouw. We willen telkens een toegevoegde waarde realiseren, door pakweg een houten wand of dakelement in de werkplaats volledig te finaliseren, met inbegrip van de binnen- en buitenafwerking, de integratie van het buitenschrijnwerk, de isolatie, de luchtdichting. Kortom, we willen een kant-en-klaar bouwpakket afleveren op de werf. De aannemer kan dan focussen op de commercialisering van de bouwmethode en hoeft de elementen enkel nog te plaatsen.

Stimuleren tot duurzaamheid

Wim Van Den Bossche: Jonckheere werd net na de tweede wereldoorlog opgericht als een houthandel. In de jaren 80 startte de productie van prefab spanten. Sinds een vijftiental jaren biedt het bedrijf ook producten voor de houtskeletbouw. Het volgde daarbij telkens dezelfde strategie: investeren in automatisering om het aanbod rendabel te maken voor het bedrijf en tegelijk betaalbaar voor de klant. Op die manier stimuleren we de markt om mee te stappen in het duurzaamheidsverhaal. De boodschap aan de consument is duidelijk: als je meer hout gebruikt, kies je voor een duurzame oplossing die vandaag ook economisch meer dan verantwoord is. Bram De Bruycker: Duurzaamheid is inderdaad een begrip met uiteenlopende aspecten: de rendabiliteit is belangrijk, de levensduur van de materialen speelt een rol, de grondstoffen, het transport… Wij kiezen bijvoorbeeld bewust voor het verwerken van hoofdzakelijk inlandse houtsoorten.

Breinbreker

breinbreker Wim Van Den Bossche: Katrien, een medewerkster van de offertedienst, bedacht een breinbreker in hout. Die symboliseert mooi waar Jonckheere Wood precies voor staat. Klanten met plannen voor een houtconstructie kloppen bij het bedrijf aan. Wij bestuderen het plan, bedenken een oplossing, produceren en assembleren die. Onze baseline is ‘expert in woodstructures’ en om iets dergelijks te bedenken heb je behoorlijk wat expertise nodig. Op basis van eenvoudige elementen realiseren we een geheel dat technisch perfect in elkaar steekt. Wie kiest voor hout, kiest voor het milieu en de bossen, voor de toekomst, voor een duurzame economie en voor creativiteit. Kiezen voor hout is op korte en lange termijn een duurzame keuze, want hout geeft zuurstof.

Testimonial

Jim Frazier • Norbord

jimfraziertvuJim Frazier groeit op in het bosrijke Louisiana (VS), waar zowat elk stadje een eigen zagerij heeft die de lokale economie aandrijft. Als kind ziet hij zijn vader lokeenden snijden uit hout. Hij vervaardigt gedurende een tiental jaren houten meubilair, maar besluit uiteindelijk om voor de houtindustrie te gaan werken. Wanneer hij in opdracht van Norbord naar België komt betekent dit een cultuurschok, maar ook een ‘eye-opener’. Jim Frazier is vandaag een overtuigd verdediger van de Europese kijk op duurzaamheid en de rol die hout daarin speelt.

“Bij Norbord zijn we bijzonder trots op ons product op basis van hout”

Hout is hernieuwbaar, energievriendelijk, isolerend en ook nog eens een CO2-container. Dat maakt het uniek als bouwmateriaal. Bij Norbord zijn we dan ook bijzonder trots op ons product. De milieuvriendelijke eigenschappen van het plaatmateriaal inspireren ons als onderneming om ook zo milieuvriendelijk mogelijk te produceren. Norbord stelde bijvoorbeeld als eerste bedrijf in Vlaanderen een geurbeheersplan op. Onze fabriek ligt namelijk in de buurt van een residentiële buurt en bij het drogen van de grondstof veroorzaken de harsen in het hout enige geurhinder, ook al is die totaal onschadelijk.

Efficiënte productie

In Genk produceren we OSB-plaatmateriaal met hoofdzakelijk duurzaam dunningshout van gekweekte, snelgroeiende bomen dicht bij de bron – om het transport te beperken. Zo dragen we meteen ook bij aan gezonde bossen en een goede biodiversiteit. Ook onze afzetmarkten zijn nabijgelegen: de bouwsector en de verpakkingsindustrie in de Benelux en Duitsland. In de States heeft OSB de multixplexmarkt volledig veroverd, omdat het de meest efficiënte manier is om hout in te zetten voor de productie van platen. OSB heeft bovendien een lange levensduur, is sterk in verhouding tot het gewicht, is waterbestendig enz. Het is gewoon een prima product.

Vooruitlopen op de wetgeving

Met uitzondering van de schors kunnen we onze grondstof volledig verwerken tot OSB. De schors verkopen we voor gebruik in de tuinaanleg. Norbord beschikt over een biomassacentrale, waar houtafval en sprokkelhout gevaloriseerd worden als warmtebron om de houtschilfers te drogen. Een kwart van de energieopbrengst kunnen we in de toekomst eventueel nog inzetten voor elektriciteitsproductie. Er gaat met andere woorden helemaal niets verloren. Dit jaar nemen we eveneens het initiatief om onze ecologische footprint te bepalen. Die willen we vanzelfsprekend zoveel mogelijk proactief beperken om vooruit te lopen op de wettelijke normen die op ons afkomen.

Hout is eerst en vooral een grondstof

jimfrazierinzetjeVolgens mij is er een zeer beloftevolle toekomst weggelegd voor hout als grondstof. Met de nadruk op grondstof, want ik maak me toch wat zorgen over de subsidiepolitiek voor het verbranden van hout in grote energiecentrales. Enkel niet-recycleerbaar houtafval zou mogen aangewend worden als energiebron. Je moet het materiaal zo duurzaam mogelijk aanwenden en zoveel mogelijk inzetten voor allerlei toepassingen. Daarom is het belangrijk dat de overheden de prijs van de grondstof niet opdrijven door toelagen te verstrekken, hoe goed bedoeld dat initiatief ook mag zijn. Indien we al het hout opstoken in energiecentrales, duurt het dertig jaar tot vijftig voor dit proces CO2-neutraal is, gewoon omdat deze aanpak de levensduur van het hout aanzienlijk beperkt.

Wie kiest voor hout, kiest voor het milieu en de bossen, voor de toekomst, voor een duurzame economie en voor creativiteit. Kiezen voor hout is op korte en lange termijn een duurzame keuze, want hout geeft zuurstof.

Testimonial

Frank Meire • Unilin

franktvuFrank Meire is burgerlijk ingenieur werktuigkunde met een postgraduaat veiligheid en milieu. Die twee aspecten vormen de rode draad doorheen zijn professionele loopbaan. In de jaren 90 is hij bijvoorbeeld één van de eerste milieucoördinatoren in Vlaanderen en later stippelt hij bij een voedingsbedrijf het duurzaamheidsbeleid mee uit. Als Chief Sustainability Officer bij Unilin vormt duurzaamheid ook vandaag zijn stokpaardje. Daarbij is volgens hem een hoofdrol weggelegd voor hout als bouwmateriaal.

“Innovatieve toepassingen in hout betekenen een wissel van de toekomst van de planeet én van de economie“

Unilin is vandaag een houtverwerkend bedrijf, maar eigenlijk liggen onze roots begin de jaren 60 in de vlasteelt. Toen zochten enkele vlasboeren een toepassing voor vlaslemen. Unilin perste dit restproduct tot platen voor gebruik in de bouwsector. Toen de vlasproductie in West-Vlaanderen tegen begin van de jaren 70 sterk verminderde, begon de onderneming ook hout te verwerken. De uitvinding van het unieke kliksysteem voor laminaat, luidde een opmerkelijke internationale groei in voor Unilin. Zo gaf hout zuurstof aan de toekomst van een onderneming, die ooit begon met vlas als grondstof. Bij dit alles bleef het typische Vlaamse karakter gevrijwaard: no nonsense, pragmatisme, gedrevenheid, ondernemerschap…

Duurzaam avant la lettre

Je kunt stellen dat Unilin in de jaren 60, lang voor er sprake was van schaarser wordende grondstoffen of van klimaatverandering, al een recyclagebedrijf was met een groen product. Het gebruiken en hergebruiken van natuurlijke grondstoffen zit ook vandaag nog in onze genen. Niets gaat verloren bij de productie. In eerste instantie wenden we houtresten aan om te verwerken in spaanplaten. Wat niet langer in een product kan verwerkt worden, valoriseren we als brandstof. Het houtstof bijvoorbeeld dat achterblijft na het frezen bij de laminaatproductie levert op die manier alle benodigde warmte voor onze QuickStep-fabriek.

Nature’s choice

Hout biedt als bouwmateriaal volstrekt unieke voordelen. Het is makkelijk te bewerken, te hanteren en te transporteren. Het is licht en sterk. Het bouwen van een houtconstructie vergt bovendien heel wat minder energie dan wanneer je staal of steen gebruikt. Daarom noemen de Engelsen hout ‘nature’s choice’, ofwel het meest evidente bouwmateriaal. We zijn ons daar goed van bewust en dit verhaal past naadloos in onze filosofie, die vooropstelt dat er niets verloren mag gaan. Innovatie is nog zo’n trefwoord in onze bedrijfscultuur. Wie de bouwsector een beetje volgt, ziet steeds meer veelzijdige, efficiënte en vernieuwende concepten op basis van hout. Daar ligt ook de toekomst van het duurzaamheidsstreven: aan de hand van innovatieve producten en toepassingen economisch rendabele en ecologisch interessante oplossingen aanreiken.

Houtgebruik bevordert bosbouw

In onze Europese fabrieken verwerken we hout uit Frankrijk, Nederland en België. Die leveren, samen met Engeland, ook recyclagehout aan. Onze spaanplaten bestaan namelijk voor meer dan 50% uit recyclagehout. Op die manier helpen wij om CO2 langer te bufferen, door het hergebruik van hout. Daarnaast gebruiken we ook resthout uit bv. zagerijen en uitdunhout. Dat leent zich uitstekend voor onze productiedoeleinden. Het verwijderen van het uitdunhout heeft dan weer een positieve impact op het bos: de bomen krijgen meer ruimte om te groeien – en om CO2 op te nemen. Al ons hout is afkomstig van duurzame bosbouw. Logisch: als houtverwerkend bedrijf moeten wij de bevoorrading van grondstoffen verzekeren en daarvoor is het beheren van bestaande en het aanplanten van nieuwe bossen nodig. Alweer dat Vlaamse pragmatisme.

Wake-up call

Op de foto houd ik een boek van James Martin in mijn hand: ‘The meaning of the 21st century’. Martin is een gerenommeerde en visionaire professor aan de Universiteit van Oxford. In dit boek schetst hij mogelijke toekomstscenario’s op basis van trends die zich nu reeds aftekenen (zoals de opwarming van de aarde, versterkt door de bevolkingsexplosie). Het boek is een wake-up call. Het roept op om ons gedrag te wijzigen aan de hand van structurele ingrepen, maar vooral ook door andere keuzes te maken, bijvoorbeeld voor hout als bouwmateriaal. Het gebruik van hout, gekoppeld aan duurzame bosbouw, helpt om CO2 te bufferen. ‘We fix the problem’.

Wie kiest voor hout, kiest voor het milieu en de bossen, voor de toekomst, voor een duurzame economie en voor creativiteit. Kiezen voor hout is op korte en lange termijn een duurzame keuze, want hout geeft zuurstof.