fbpx
Selecteer een pagina

Milieu

Hout is goed voor het klimaat

De klimaatverandering

Niemand betwist nog dat onze aarde opwarmt. De oorzaak? De toename van broeikasgassen in de atmosfeer, die de warmte-energie van de zon vasthouden. Die toename ontstaat voornamelijk door de verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij het broeikasgas CO2 uitgestoten wordt, maar ook door de ontbossing in de tropische gebieden. Klimaatverandering en een stijgende zeespiegel zijn de nu al zichtbare effecten van de opwarming.

Oplossingen?

De oplossingen liggen voor de hand: enerzijds zorgen dat er minder CO2 in de atmosfeer terecht komt en anderzijds CO2 uit de atmosfeer halen en opslaan. Hout is uniek in die zin dat het beide oplossingen aanreikt. Bovendien verloopt het produceren en verwerken van hout zeer energie-efficiënt. Houtproducten hebben dan ook een bijzonder lage ‘koolstof-footprint’ in vergelijking met andere materialen.

Hout en CO2-reductie

Bossen vormen de groene longen van onze planeet. Bomen halen koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer, via fotosynthese wordt koolstof opgeslagen in het hout en zuurstof vrijgegeven. De koolstof die de boom tijdens zijn groei opslaat, blijft vastgehouden in de latere houten producten en dit gedurende hun volledige levensduur… of zelfs langer, wanneer ze hergebruikt of gerecycleerd worden.

Kortom, hout gebruiken is één van de eenvoudigste en meest doeltreffende manieren om te timmeren aan minder klimaatverandering.

Klimaatverandering

Timmer aan minder klimaatverandering: gebruik hout!

Testimonial

Ellen De Dobbeleer • Sicame

ellentvuEllen De Dobbeleer behoort tot de vierde generatie, die aan het hoofd staat van het familiebedrijf Sicame Office. Haar overgrootvader, een meubelmaker, startte in 1919 met het vervaardigen van houten meubilair. Toen gebeurde het volledige proces nog intern, van het aankopen van boomstammen tot de productie. Sinds 1987 legt Sicame zich uitsluitend toe op de afwerking van houten kantoormeubilair. Ellen groeide dus als het ware op tussen het hout. Ze koestert de grondstof als een warm, stijlvol en veelzijdig materiaal.

De uitgesproken warme ‘look & feel’ van hout blijft tot vandaag ongeëvenaard.

Het feit dat wij hout als grondstof verwerken voor de vervaardiging van kantoormeubilair, stond de voorbije – bijna – honderd jaar eigenlijk nooit ter discussie. Voor mijn grootvader, de stichter van het bedrijf, betekende hout de evidente keuze om keukens, eetkamers en slaapkamers te produceren. Hij oefende namelijk het beroep van meubelmaker uit en aan het begin van de twintigste eeuw was de keuze aan materialen lang niet zo breed als vandaag. Sindsdien leerde generatie na generatie de meerwaarde van hout kennen en erkennen. Voor onze ontwerpen van hedendaags kantoormeubilair is en blijft hout dan ook de voor de hand liggende grondstof.

Vakmanschap

Toegegeven, die keuze is niet uitsluitend te verklaren door onze voorliefde voor hout. Het bedrijf beschikt nu eenmaal over een jarenlange expertise in het verwerken van hout. Het materiaal vraagt ook een zekere vorm van vakmanschap. Je moet het hout ‘voelen’. Elke plank is anders. Dat is een pluspunt (geen twee producten zijn identiek), maar het betekent wel dat je goed moet weten op welke manier je elk stuk hout bewerkt. Onze medewerkers zijn allemaal geschoold in de houtbewerking.

Duurzaam verwerken van duurzaam materiaal

Hout is een duurzame en hernieuwbare grondstof. We vinden het niet meer dan logisch dat je daar op een duurzame manier mee omgaat in de productie. Ten slotte willen we allemaal dat de generatie van mijn pasgeboren dochter Marie ook nog kan genieten van een leefbare wereld. Hout kan de nodige zuurstof leveren voor die toekomst. Om te beginnen verwerken we uitsluitend hout met PEFC-certificaat, wat garandeert dat het afkomstig is van verantwoord beheerde bossen en niet uit het tropisch regenwoud. Het principe dat er voor elke geoogste boom een andere geplant wordt vind ik heel belangrijk. Voor het milieu, maar ook voor onszelf want op die manier blijft er steeds hout voorradig als grondstof. De vernissen die we gebruiken zijn altijd op UV-basis of op waterbasis en onze lijmen zijn vrij van formaldehyde. Het houtafval van de productie sorteren we zorgvuldig. Een gespecialiseerde partner haalt het op voor recyclage of hergebruik. De resten van vernissen en waterbeitsen worden eveneens gerecycleerd voor hergebruik in het productieproces.

Warm, nobel, authentiek en eerlijk

Ik beschouw hout als een zeer warm, nobel, authentiek en eerlijk materiaal. Het ademt een gevoel van kwaliteit, van klasse. Als producent heb je de keuze uit zeer uiteenlopende hout- en fineersoorten, elk met zijn eigen kleurtinten, tekeningen en specifieke uitstraling. Momenteel is het notenhout bijvoorbeeld echt ‘in’. Hout is ook een bijzonder flexibel en veelzijdig materiaal, dat onze ontwerpers keer op keer inspireert tot het creëren van mooie vormen. De eindafwerking biedt eveneens talloze mogelijkheden. Het resultaat is steevast een stijlvol en warm product, dat zich duidelijk onderscheidt van meubilair in glas of metalen. Houten meubelen gaan tevens lang mee, wat dan weer een ander duurzaamheidsaspect inhoudt.

Onderscheidend vermogen

De markt is zich vandaag steeds beter bewust van de ecologische uitdagingen. Mensen hebben dus wel degelijk oor naar de verhalen rond duurzaamheid en verantwoord bosbeheer. Maar uiteindelijk is het toch de charme van het hout die hen nog het meeste overtuigt om voor onze producten te kiezen. De ‘look & feel’ van het materiaal blijft tot vandaag ongeëvenaard. En ook al bestaat de grondstof al duizenden jaren, houten meubilair blijft mogelijkheden bieden om je te onderscheiden. Dat prestige is belangrijk voor de zelfstandigen of de vrije beroepen in onze klantenkring, maar net zo goed voor ontwikkelaars van kantoorprojecten of ontwerpers van raadzalen.

Wie kiest voor hout, kiest voor het milieu en de bossen, voor de toekomst, voor een duurzame economie en voor creativiteit. Kiezen voor hout is op korte en lange termijn een duurzame keuze, want hout geeft zuurstof.

Testimonial

Mike Lemahieu • Houtimport Lemahieu nv / Lempan nv

mikeMike Lemahieu behoort tot de derde generatie, die aan het roer staat van het gelijknamige familiebedrijf. Zijn grootvader en grootoom begonnen destijds met houtimport te Kortrijk, omdat ze geloofden in de toekomst van hout als bouwmateriaal. In de jaren 70 brengt Mike’s vader de hoofdzetel over naar Gent en neemt later een platenimporteur over. Na een korte periode in het bankwezen te hebben gewerkt, maakt Mike in 1999 de overstap naar het familiebedrijf. Hij leert het klappen van de zweep door kantoorwerk af te wisselen met meewerken op de werf, in de zagerij, de schaverij, ….

“Hout is een zuiver natuurproduct, daar moet je ook zuiver mee omgaan”

Voor een hout- en platenimporteur schuilt het duurzaamheidsaspect in de eerste plaats in de keuze van de grondstof. Bij ons gaat het hoe dan ook om FSC & PEFC gelabeld hout, met herkomst uit duurzaam beheerde bossen. Hout is een zuiver natuurproduct, daar moet je ook zuiver mee omgaan. Daarnaast streven we ernaar om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).

Hout is alles!

Hout betekent alles voor mij. Het zit in mijn genen. De passie voor hout werd me van jongs af aan bijgebracht en ingeprent. Het is zonder meer een fantastisch product. Hout zuivert de lucht, houdt CO2 vast. Hout geeft warmte en is bovendien bijzonder mooi. Mijn huis is grotendeels opgebouwd uit hout: van binnenmuren tot zelfs dakpannen. Voor mij verkrijgen elementen van een gebouw een heel apart cachet, wanneer ze in hout zijn uitgevoerd. Andere materialen hebben zelden dezelfde uitstraling, ik word er niet door geraakt. Daarnaast treedt er in maart 2013 een Europese verordening in werking om illegaal hout van de Europese markt te weren. Als hout- en platenimporteur juichen we deze evolutie toe. Illegale houtkap is zonder meer een bedreiging voor onze sector en is bijzonder slecht voor ons imago.

Oog voor het milieu

Naast import, behandelen en verwerken we hout in onze vestiging te Oostende. Onze producten voor drenken en impregneren zijn zowel uiterst efficiënt als ecologisch verantwoord waardoor we een duurzaam product afleveren met de nodige attesteringen voor binnen en buitenland. Als onderneming hebben we voortdurend oog voor milieu. We volgen elke evolutie op de voet en maken hieromtrent afspraken met onze leveranciers. Daarnaast verwarmen we onze productiehallen met schaafafval (rode krullen). Eind dit jaar zullen ook droogovens operationeel zijn die tevens CO2-neutraal verwarmd worden op basis van schaafafval (rode krullen) en niet langer op stookolie. Het overige schaafafval wordt tevens gerecycleerd en selectief opgehaald voor onder andere paardenstallen en verwerking in houtpellets. Ook onze relatie met de omwonenden maakt deel uit van het verantwoord ondernemen. Op dit gebied leverden we onlangs nog een inspanning door te investeren in voorzieningen om de eventuele geluidsoverlast tot nul te herleiden.

Sterk en robuust

Het massiefhouten blok in mijn handen op de foto weerspiegelt de sterkte en robuustheid van hout… én van onze onderneming, die ondertussen tachtig jaar bestaat. Het blok is gezaagd uit het hart van een boom, daar start alles voor ons. Hout verleent een product kracht. Dit staat symbool voor onze bedrijfscultuur en activiteit.

Wie kiest voor hout, kiest voor het milieu en de bossen, voor de toekomst, voor een duurzame economie en voor creativiteit. Kiezen voor hout is op korte en lange termijn een duurzame keuze, want hout geeft zuurstof.

Testimonial

Pieterjan Desmet • Decospan

pjds-tvuPieterjan Desmet groeit zowat op in het houtfineerbedrijf, dat zijn grootvader Urbain oprichtte in 1978. Van jongs af aan gaat hij er aan de slag tijdens de vakanties, zodat hij inzicht verwerft in elk aspect van de onderneming. Soms vergezelt hij zijn vader op zakenreis naar alle uithoeken van de wereld om er fineer in te kopen. Na zijn studies handelsingenieur kiest hij evenwel voor een loopbaan in de financiële sector. Een bijzonder waardevolle ervaring, die vandaag nog steeds haar vruchten afwerpt bij zijn activiteiten als directeur sales & marketing in het familiebedrijf.

“Uit rondhout haal je het maximale rendement door het te versnijden tot fineer.”

Ons bedrijf had altijd fineer – dun gesneden hout – als vertrekpunt en basisgrondstof. We verwerken 160 verschillende fineer houtsoorten, elk met zijn eigen uitstraling en karakter. Onze producten op basis van deze grondstof worden aangewend voor decoratieve interieurelementen.

Sterke focus

Toen mijn grootvader de firma oprichtte vervaardigden we werkelijk alles uit fineer, zonder uitgesproken focus. Wanneer de tweede generatie de fakkel overnam besloot ze zich te concentreren op gefineerd plaatmateriaal. Eens de kritische massa voldoende groot was, begonnen we met het ontwikkelen van nieuwe producten. Vandaag is dat aanbod bijzonder breed: vloeren, flexibel fineerhout, fineerplaten, meubelonderdelen… Door onze producten steeds verder af te werken, verhogen we de toegevoegde waarde en verlagen we de instapdrempel om te werken met fineerhouten producten.

Optimaal gebruik van hout

Duurzaamheid is heel nadrukkelijk aanwezig in onze bedrijfsfilosofie. Voor het vervaardigen van fineer komen slechts een beperkt aantal stammen in aanmerking. Er is vandaag geen overschot aan hout, dus moet de industrie deze grondstof monitoren en er de maximale toegevoegde waarde uithalen. Een stam die geschikt is voor het verwerken van fineerhout moet dus hiervoor gebruikt worden, en niet verwerkt tot producten met een geringere meerwaarde. Als firma respecteren wij dit en we trachten de industrie hier ook van te overtuigen. Ter verduidelijking: uit 1 m³ rondhout haal je 23 m² massief hout (dikte 26 mm) en maar liefst 700 tot 1000 m² fineerhout.

Verantwoord aankopen

We stellen alles in het werk om onze klanten te garanderen dat ons fineerhout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Als groep vragen we onze leveranciers om ons Pure Wood-charter te ondertekenen en na te leven. Sinds 2000 bieden we – als eerste aangesloten Belgisch bedrijf in de sector – producten aan met het FSC-label. Sinds 2006 commercialiseert Decospan tevens PEFC-producten.

Duurzaam produceren

Wij halen 30% van de benodigde energie voor onze productie uit zonnepanelen op ons dak. De overige aangekochte 70% is uitsluitend groene energie. Het afval uit onze productie wordt eveneens gebruikt als brandstof. Daarmee brengen we de machines op de juiste temperatuur en verwarmen we de bedrijfsgebouwen in de winter. Het daglicht wordt optimaal onze witgekalkte gebouwen binnengeloodst, zodat de verlichting niet nodeloos moet branden. Tegen 2015 willen we volledig CO2-neutraal produceren. Met dat doel voor ogen leveren we momenteel een bijdrage voor de bouw van windmolens in het industriepark.

Duurzame producten

pjds-fineerEen ander voorbeeld is het voorwerp dat ik in mijn handen houd op de foto: een branddeur, afgewerkt met fineer inlegwerk. De deur bevat een “zwelstrip” die bij een bepaalde temperatuur zwelt en de deuropening hermetisch afsluit ten opzichte van de omlijsting. Afhankelijk van de deurdikte duurt het een half uur tot een uur voor de deur is doorgebrand. Dat biedt de nodige tijd om het gebouw te evacueren en om de hulpdiensten hun werk te laten doen.

Wie kiest voor hout, kiest voor het milieu en de bossen, voor de toekomst, voor een duurzame economie en voor creativiteit. Kiezen voor hout is op korte en lange termijn een duurzame keuze, want hout geeft zuurstof.