Hoe wordt hout gerecycleerd?

Hout is een natuurlijk, hernieuwbaar materiaal dat bovendien de belangrijke troef heeft uitermate
geschikt te zijn voor hergebruik en recyclage. Toch mag je niet alle houten meubelen, kratten en
andere voorwerpen gemaakt van hout zomaar in dezelfde container gooien. Door houtafval aan
de bron te sorteren, bevorder je de recyclage ervan.

Drie types houtafval

Men kan volgende types houtafval onderscheiden:

  • Houtafval type A: onbehandeld houtafval zoals paletten of fruitkisten, maar bijvoorbeeld ook de onbehandelde houtkrullen of -stukjes die afkomstig zijn van schrijnwerkerijen of meubelmakers.
  • Houtafval type B: is wel behandeld maar niet verontreinigd, en wordt afzonderlijk ingezameld zodat het gezuiverd kan worden voor recyclage. Voorbeelden zijn OSB-, MDF-, multiplex- of spaanplaten, of houten meubelen die een laagje verf, lak of vernis kregen.
  • De derde soort houtafval, type C, omvat geïmpregneerd hout zoals treinbielzen, tuinschermen, carports…
Inspiratie gerecycleerd
Inspiratie gerecycleerd

Nieuwe houten platen … van houtafval

Waar er tot enkele jaren geleden vooral gekeken werd naar A-hout als bron van recyclagehout, hebben onderzoek, technische evoluties en inspanningen vanuit de sector ertoe geleid dat nu ook al belangrijke hoeveelheden B-houtresten kunnen worden ingezet in de recyclage, voornamelijk binnen de spaanplaatsector.

Houtresten die technisch niet geschikt zijn om te worden gerecycleerd, worden verbrand met energetische recuperatie. Deze houtproducten hebben intussen wel al één of bij voorkeur meerdere levenscycli achter de rug, waarbij de opgeslagen koolstof vastgehouden bleef en tijdens welke periode nieuwe bomen de kans hebben gekregen te groeien. En tijdens dit groeiproces werd CO2 opgeslagen en zuurstof vrijgegeven door de boom. Kortom: Door hout zo lang mogelijk te gebruiken, hergebruiken en recycleren, dragen we met z’n allen bij aan een beter klimaat, want hout geeft zuurstof!

Zo sorteer je houtafval

Door je houtafval correct te sorteren, draag je dus bij tot de recyclage ervan. De manier waarop deze verschillende houtafvalstromen worden ingezameld, kan wel al eens verschillen van recyclagepark tot recyclagepark. Informeer in het recyclagepark in jouw buurt hoe het houtafval gesorteerd kan worden aangeboden.