Milieubewust leven

Door meer hout uit duurzaam beheerde bossen te gebruiken,
draag je bij tot de instandhouding van de bossen en tot een beter klimaat.

Milieu Photo by Sebastian Voortman from Pexels

Klinkt misschien vreemd, maar het is zo: een verhoogd gebruik van hout creëert een marktwaarde voor bossen, wat een belangrijke stimulans is voor het behoud ervan. Bovendien zorgt een verhoogd gebruik van hout en houten producten tot een verhoogde opslag van koolstof, wat dan weer een verlaging betekent van het schadelijke broeikasgas CO2 in de atmosfeer.

Duurzaam beheerde bossen

Duurzaam geproduceerd hout is afkomstig uit bossen die met respect voor ecologische, economische en sociale behoeften van de huidige en toekomstige generaties worden beheerd. Een manier om aan te tonen dat men met duurzaam hout werkt, is door gebruik te maken van certificatie. De meest gangbare systemen hier zijn FSC en PEFC, beide zijn internationale systemen. Let wel: het is niet omdat hout geen certificaat draagt, dat het niet afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Meer nog: de bedrijven uit de Belgische en Europese houtindustrie engageren zich al jaar en dag om duurzaam hout in te zetten in hun productie. Ook het gebruik van tropisch hout is een goede zaak; duurzaam bosbeheer – inclusief de houtoogst – draagt immers bij tot een verdere ontwikkeling van de productielanden.

Wat kan je zelf doen?

Simpel: gebruik meer hout, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, en ondersteun op die manier zowel hier als wereldwijd de toekomst van de bossen.

Er gebeurt in de houtsector heel wat innovatie, waardoor de mogelijkheden van houtgebruik – in het bijzonder in de bouw – alsmaar toenemen. Bovendien biedt het gebruik van hout tal van andere voordelen voor het milieu: het verwerken van hout kost minder energie dan het verwerken van andere materialen, het is een licht materiaal dat gemakkelijk aanpasbaar is, houten gebouwen zijn energiezuiniger en beter geïsoleerd dan gebouwen uit andere materialen, enz. Bovendien kent het productieproces van hout geen afval: productieresten worden immers opnieuw ingezet als grondstof of als hernieuwbare brandstof.

Waarom we in Europa kiezen voor duurzaam bosbeheer

Als je meer wil te weten komen over de precieze rol van duurzaam bosbeheer, moet je zeker dit filmpje bekijken. Surf ook eens naar : https://forestbiodiversity.eu/

Bekijk de video

Waarom bomen kappen zijn nut heeft

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is de grootste Vlaamse natuurbeheerder en staat in voor het dagelijks beheer van eigen terreinen en bos van openbare diensten.

Ben jij een van de vele mensen die zich afvraagt waarom Natuur en Bos bomen kapt? Bekijk dan zeker dit filmpje van het ANB.

Bekijk de video
Milieu alphabet board game box bundle 278890

Vergeet niet om houten producten op het einde van hun levensduur een tweede leven te geven. Houten producten die niet langer herbruikbaar zijn, kunnen naar het recyclagepark gebracht worden. Ook in de recyclage van houtafval zijn er immers continu technische innovaties die maken dat België bij de koplopers in Europa behoort op dit domein.

Voel je dus niet schuldig om hout te gebruiken, integendeel: gebruik hout, want hout geeft zuurstof!