Calculator

Bereken in 2 stappen hoeveel CO2 is vastgelegd in uw houtproducten.
Je krijgt een overzicht van de positieve
impact op het milieu.

Calculator

Met de Hout geeft zuurstof-rekenmodule voor CO2-opslag in hout kan men de CO2-opslag berekenen van zowel producten die uit één houtsoort bestaan alsook producten die samengesteld zijn uit meerdere houtsoorten. Hierbij wordt ook rekening gehouden met hout(vezels) in verschillende soorten plaatmateriaal.

Door een houtsoort/plaatmateriaal te kiezen en daarbij het aantal kubieke meter hout in te voeren, wordt de opgeslagen hoeveelheid CO2 berekend. Wanneer er meerdere houtsoorten worden gebruikt in één product kunt u meerdere houtsoorten/plaatmaterialen invoeren. U moet hier uw bruto houtmaten en bruto hoeveelheden hout invoeren.

Als alles is ingevoerd, klikt u op “berekenen”. Het volgende scherm verschijnt en geeft de resultaten weer. Via “Download als PDF” kunt u het Hout geeft zuurstof-CO2 opslagcertificaat opslaan als PDF en/of printen.

Motivatie

Wanneer bomen worden geoogst voor industriële doeleinden, anders dan verbranding, wordt de CO2 die in het hout is opgeslagen tijdens de groei opgeslagen. Deze CO2-opslag blijft van toepassing zolang het hout als product wordt gebruikt. De CO2-vastlegging in hout in deze berekening is gemaakt volgens de rekenmethode die afkomstig is uit het document TC 175 WI 001175146 "Wood and wood based products - Calculation of sequestration of atmospheric carbon dioxide (zie ‘gebruikte bronnen’). De NBvT-rekenmodule CO2-opslag in hout geeft een goede, realistische weergave van de hoeveelheid vastgelegde CO2 maar is geen wetenschappelijk document. Het is een praktische uitwerking om de markt in te laten zien dat hout netto CO2 vastlegt. Dit in tegenstelling tot de meeste andere bouwmaterialen.

Hout, afhankelijk van de soort, is een samenstelling van cellulose (40-55 %), hemi-cellulose (12-15 %), lignine (15-30 %) en overige stoffen (2-15 %). Hieruit is bepaald dat hout effectief bestaat uit 50 % koolstof, 44 % zuurstof en 6 % waterstof. De rekenmethode is gebaseerd op de atoom-gewichten van koolstof (12) en zuurstof (16). Hieruit volgt de berekening hieronder:

Calculator fr
Calculator fr
Calculator
Calculator

In het rekenprogramma is zo goed mogelijk rekening gehouden met de bruto en netto maten die in het product worden toegepast. Hiervoor is met een vast percentage “verlies” gerekend. Dit “verlies” is bij de netto CO2-opslag berekening meegenomen en inzichtelijk gemaakt.

Gebruikte bronnen:

  • Rekenmethode is overgenomen uit het commissiestuk: “TC 175 WI 001175146 - Wood and wood based products - Calculation of sequestration of atmospheric carbon dioxide - Paragraaf 5 Calculating carbon dioxide sequestration” van NEN te Delft (www.nen.nl).
  • CEI-Bois "Tackle climate change, use wood"
  • Probos
  • Het Houtvademecum
  • Centrum Hout

De Hout geeft zuurstof-rekenmodule voor CO2-opslag in hout geeft een goede, realistische weergave van de hoeveelheid vastgelegde CO2 maar is geen wetenschappelijk document. Het is een praktische uitwerking om de markt te laten inzien dat hout netto CO2 vasthoudt. Dit in tegenstelling tot de meeste andere bouwmaterialen. Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de Hout geeft zuurstof-rekenmodule voor CO2-opslag in hout, dan kan u best contact met ons opnemen.