Hout geeft zuurstof aan de bosbouw

Duurzaam beheerde bossen zijn zowel ecologisch passend,
sociaal wenselijk als economisch haalbaar.

Het bos als immense hulpbron

Ruim 30 % van de aardoppervlakte bestaat uit bossen. Europa heeft meer dan 1.000 miljoen hectare bos, verdeeld over 44 landen (incl. Rusland).

De Europese bossen groeien

De Europese bossen behoren tot de meest intensief beheerde ter wereld. In Europa komt er jaarlijks 661.000 hectare bos bij, er worden dus meer bomen aangeplant dan geoogst. De bossen dragen bij tot het vrijwaren en verbeteren van de natuur, het verfraaien van het landschap, het stimuleren van de economie, het beschermen van de biodiversiteit, de recreatie in open lucht, koolstofopslag en de houtproductie.

Duurzaam beheerde bossen

Meer dan 80 % van de Europese bossen wordt al beheerd op basis van schriftelijke beheersplannen of richtlijnen voor duurzaam bosbeheer. Het Europees bosbeheer werkt volgens methoden die de natuurlijke processen bevorderen en waarbij authentieke bosstructuren worden ontwikkeld die zowel ecologisch passend, sociaal wenselijk als economisch haalbaar zijn.

Bosbouw depth of field photography of brown tree logs 923167

ECONOMISCHE STIMULANS
Door bomen te oogsten wanneer ze volgroeid zijn, blijft de koolstof opgeslagen en dit gedurende de gehele levensduur van de uiteindelijke houtproducten. Tegelijk krijgt de industrie een stimulans om nieuwe bomen te planten. Een verhoogd gebruik van hout creëert een marktwaarde voor bossen, de houtsector erkent dan ook dat haar toekomst onlosmakelijk verbonden is met de bescherming en de expansie van bossen.