Hout geeft zuurstof aan de toekomst

Hout is een hernieuwbare

en bijzonder veelzijdige grondstof

Hout als hernieuwbare grondstof

Hout vindt als hernieuwbare en bijzonder veelzijdige grondstof toepassingen in de bouw, de meubelproductie, interieurinrichting, de verpakkingswereld, de transportsector enz. Het dankt zijn populariteit aan een combinatie van eigenschappen: hout is sterk, goed hanteerbaar, heeft een lange levensduur… Bovendien kunnen houten producten op het einde van hun levenscyclus worden hergebruikt en gerecycleerd. Zo blijft een groot volume aan koolstof voor lange tijd opgeslagen.

Hout als ecologisch materiaal

Het gebruik van houten producten beperkt de emissies van broeikasgassen in de atmosfeer met 2 ton CO2 per m³ hout. Bovendien isoleert hout beter dan andere materialen, zoals beton, aluminium of staal. Een jaarlijkse toename van het houtgebruik in Europa met 4% kan leiden tot een bijkomende opslag van 150 miljoen ton CO2 per jaar.

Recyclage

De houtindustrie beschouwt recyclage als een volledig geïntegreerd deel van het productieproces van duurzame houtproducten. Europa (Rusland niet meegerekend) gebruikt 160 miljoen ton hout per jaar, waarvan 15 miljoen ton wordt gerecycleerd. Een cijfer dat in de toekomst verder zal stijgen. Bij het bewerken van hout ontstaat er weinig afval, vrijwel alle bijproducten zet men in als grondstof (plaatmateriaal, papierproductie…) of als energiebron. Dankzij forse investeringen in innovatieve technologieën slaagt de sector erin om procentueel steeds meer hout te recycleren.

Toekomst art brown flora 129743 WEB

OP HET EINDE VAN DE LEVENSCYCLUS
Pas wanneer er geen enkele toepassing van het hout als grondstof meer mogelijk is, kan het worden verbrand met energierecuperatie. In moderne verbrandingsinstallaties zorgt het voor een ‘schone’ vorm van energieproductie, als alternatief voor fossiele brandstoffen. De houtindustrie heeft dit alvast goed begrepen en haalt 75 % van de benodigde energie voor houtverwerking uit houtafval.