Hout geeft zuurstof aan het milieu

De koolstof die tijdens het groeiproces van de boom wordt
opgeslagen, wordt ook vastgehouden in de latere houten
producten en dit gedurende hun volledige levensduur.

De klimaatverandering

Niemand betwist nog dat onze aarde opwarmt. De oorzaak? De toename van broeikasgassen in de atmosfeer, die de warmte-energie van de zon vasthouden. Die toename ontstaat voornamelijk door de verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij het broeikasgas CO2uitgestoten wordt, maar ook door de ontbossing in de tropische gebieden. Klimaatverandering en een stijgende zeespiegel zijn de nu al zichtbare effecten van de opwarming.

Oplossingen?

De oplossingen liggen voor de hand: enerzijds zorgen dat er minder CO2 in de atmosfeer terecht komt en anderzijds CO2uit de atmosfeer halen en opslaan. Hout is uniek in die zin dat het beide oplossingen aanreikt. Bovendien verloopt het produceren en verwerken van hout zeer energie-efficiënt. Houtproducten hebben dan ook een bijzonder lage ‘koolstof-footprint’ in vergelijking met andere materialen.

Clouds conifers fir trees 158672

Hout en CO2-reductie

Bossen vormen de groene longen van onze planeet. Bomen halen koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer, via fotosynthese wordt koolstof opgeslagen in het hout en zuurstof vrijgegeven. De koolstof die de boom tijdens zijn groei opslaat, blijft vastgehouden in de latere houten producten en dit gedurende hun volledige levensduur… of zelfs langer, wanneer ze hergebruikt of gerecycleerd worden.

Kortom, hout gebruiken is één van de eenvoudigste en meest doeltreffende manieren om te timmeren aan minder klimaatverandering.

Klimaatverandering

Timmer aan minder klimaatverandering: gebruik hout!

Bekijk de video