Aandeel gecertificeerd hout op Belgische markt neemt alsmaar toe

Duurzaam geproduceerd hout is afkomstig uit bossen die met respect voor alle ecologische,
economische en sociale behoeften van de huidige en toekomstige generaties worden beheerd.

Inspiratie gecertificeerd

Certificatie van hout is een van de methodes om over deze duurzaamheid te communiceren. Gangbare certificatiesystemen op de Belgische markt zijn FSC en PEFC.

De Belgische houtfederaties en hun leden leverden de voorbije jaren al heel wat inspanningen om de duurzaamheid van de door hen gebruikte grondstoffen aan te tonen. En de cijfers spreken voor zich. De doelstelling was om het aandeel gecertificeerde houtproducten op de Belgische markt te verhogen tot minstens 35% tegen eind 2018. Uit een recente studie van de Nederlandse Stichting Probos, die zich inzet voor duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens, blijkt dat het aandeel gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2012 reeds 40,5% betrof. Dit betekent dat de vooropgestelde einddoelstelling van het sectorakkoord sowieso nu al werd behaald en zelfs ruimschoots overschreden. Een bewijs van de inzet van de Belgische houtsector!

Meer weten over houtcertificering? www.fsc.bewww.pefc.be